اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی بانکداری اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامي شيروان

تاریخ
از 1395/09/25 لغایت 1395/09/25
-بررسي تطبيقي بانكداري اسلامي با بانكداري روز
-اثرات بانكداري اسلامي بر توسعه اقتصادي
-تأثيرات بانكداري بدون ربا بر پيشرفت توليد
-نقش بانكداري اسلامي در تحقق اقتصاد مقاومتي
-مشاركت بانكي
-مضاربه بانكي
-تسهيلات بانكي بدون ربا
-ال سي
-فايننس
-تأثير اسلامي شدن بانكداري بر پيشگيري از جرم
-جرايم ناشي از بانكداري ربوي