اطلاعات همایش

همایش
هشتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان

تاریخ
از 1395/10/15 لغایت 1395/10/15
-مبانی و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام علی (ع)
-از اقتصاد خانواده تا اقتصاد جامعه اسلامی در سیره علوی
-تعامل حاکمیت و مردم در شکوفایی اقتصاد مقاومتی
-مدیریت منابع اقتصادی (مالیات، بیت المال، انفال) و اقتصاد مقاومتی در نگرش امام علی (ع)
-ارزش های فرهنگی و اخلاقی در فعالیت های اقتصاد مقاومتی و معیشت
-اقدام و عمل درحفظ محیط زیست و ثروت های ملی و سیره علوی
-بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال در سیره علوی
-استقلال و خودکفایی اقتصادی در سیره علوی (تولید، توزیع و مصرف)
-عدالت اقتصادی، تامین اجتماعی و رفع تبعیض و فقر در سیره امام علی (ع)
-بهره وری و توانمندسازی عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، زمین و منابع) در سیره علوی
-سیره علوی، اقدام و عمل در شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی
سایر عناوین مرتبط با موضوع همایش