اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی:اقدام و عمل، بررسی متون و برنامه ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ
از 1395/04/24 لغایت 1395/04/24