اطلاعات همایش

همایش
بیستمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-88203846

ایمیل
info@20ivc.com
وب سایت www.20ivc.com

برگزار کننده
جامعه دامپزشکان ایران

تاریخ
از 1397/05/01 لغایت 1397/05/03
• بیماری های عفونی دام های بزرگ
• بیماری های عفونی پرندگان صنعتی و زینتی
• بیماری های عفونی حیوانات خانگی
• بیماری های جانوران حیات وحش
• پاتوبیولوژی بیماری های دام، طیور، آبزیان و حیات وحش
• جراحی، هوشبری و تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی
• بیماری های متابولیک و غیر عفونی در دام های بزرگ
• بیماری های متابولیک و غیر عفونی در حیوانات خانگی
• بیماری های تغذیه ای، متابولیک و غیر عفونی در پرندگان
• گیاهان دارویی در طب حیوانات
• اورژانس های دامپزشکی
• علوم دارویی، واکسن و فراورده های بیولوژیک در دامپزشکی
• تشخیص های آزمایشگاهی در دامپزشکی
• بهداشت و بیماری های زنبورعسل و حشرات مفید
• بهداشت خوراک و تغذیه مدرن در دامپزشکی
• بهداشت و ایمنی مواد غذایی با منشاء دامی
• علوم پایه در دامپزشکی
• بیماری های زئونوتیک
• بهداشت و بیماری های آبزیان پرورشی و زینتی
• اشتغال ،کارآفرینی و رسانه در دامپزشکی
• آسیب شناسی وضعیت آموزش و حرفه دامپزشکی در ایران
• و سایر موضوعات دامپزشکی