دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی تطبیقی آینده نگری در هوش مصنوعی در مقایسه با قواعد چند اندیشمند اسلامی ایرانی عصر جدید)
نویسندگان مقاله : آزاده شرفی بدر
تعداد صفحات : 10 صفحه