دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (نقش و عملکرد «توسعه‌سیاسی» در ایران با رویکرد مقایسه‌ای دولت‌های پنجم و هفتم در جمهوری ‌اسلامی ‌ایران)
نویسندگان مقاله : رضا پریزاد،محمّد مهدی سپهر
تعداد صفحات : 20 صفحه