دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تاثیر کارت ملی هوشمند از منظر جرم شناسی و جرمیابی در حقوق کیفری ایران)
نویسندگان مقاله : سحر مهدوی،سید عباس جزائری
تعداد صفحات : 12 صفحه