اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی

تعداد مقالات
2823

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2476-6119

ISSN چاپی
2476-6119

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای پذیرش مقاله:

پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
ــ مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
ــ سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
ــ روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان
ــ روانشناسی صنعتی و سازمانی
ــ روانشناسی فرهنگی و اسلامی
ــ فلسفه تعلیم و تربیت
ــ روانشناسی شخصیت
ــ روانشناسی سلامت
ــ روانشناسی عمومی
ــ روانشناسی بالینی
ــ روانشناسی تربیتی
ــ مشاوره مدرسه

پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
ــ آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی"
ــ تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
ــ مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
ــ برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
ــ برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
ــ مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
ــ آموزش و بهسای منابع انسانی
ــ رفتار شهروند سازمانی
ــ آموزش الكترونيك
ــ اخلاق اسلامی