اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی

تعداد مقالات
454

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2588-5170

ISSN چاپی
2588-5189

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای پذیرش مقاله

ــ مهندسی برق‏
ــ مهندسی پزشکی‏
ــ تحقیق در عملیات‏
ــ فناوری‌های حفاری‏
ــ مهندسی دانش‏
ــ دانش سامانه‏
ــ رباتیک‏
ــ مهندسی زیست‌بوم‏
ــ مهندسی ژنتیک‏
ــ مهندسی سامانه‌ها‏
ــ مهندسی سطح‏
ــ مهندسی شیشه‏
ــ مهندسی شیمی‏
ــ مهندسی عمران‏
ــ مهندسی فناوری اطلاعات‏
ــ مهندسی قدرت‏
ــ مهندسی کامپیوتر‏
ــ مهندسی مخابرات‏
ــ مکانیک خودرو‏
ــ مهندسی مواد‏
ــ مهندسی اپتیک و لیزر‏
ــ مهندسی انرژی‏
ــ مهندسی جنگ‏
ــ مهندسی دریا‏
ــ مهندسی زیستی‏
ــ مهندسی ساختمان‏
ــ مهندسی سخن‌پراکنی‏
ــ مهندسی سیاره‏
ــ مهندسی صدا‏
ــ مهندسی صنایع‏
ــ مهندسی قابلیت اطمینان‏
ــ مهندسی محیط زیست
ــ مهندسی معدن‏
ــ مهندسی مکاترونیک‏
ــ مهندسی مکانیک‏
ــ مهندسی هیدرولوژی‏
ــ مهندسی نساجی‏
ــ مهندسی نفت‏
ــ مهندسی هوافضا‏
ــ پزشکی فیزیکی و توانبخشی
ــ تحقیق در عملیات
ــ خودکارسازی
ــ راه‌اندازی پروژه
ــ ژئوماتیک
ــ مهندسی اپتیک و لیزر
ــ مهندسی الکترونیک
ــ مهندسی پایدار
ــ مهندسی تأسیسات
ــ مهندسی دریا
ــ مهندسی راه‌آهن
ــ مهندسی ساخت و تولید
ــ مهندسی سرامیک
ــ مهندسی سطح
ــ مهندسی عمران
ــ مهندسی معماری
ــ مهندسی قابلیت اطمینان
ــ مهندسی کشاورزی
ــ مهندسی و مدیریت ساخت
ــ مهندسی هسته‌ای
ــ مهندسی هوانوردی
ــ مهندسی نرم‌افزار