اطلاعات نشریه

نشریه
تحقیقات جدید در علوم انسانی

تعداد مقالات
309

تلفن همراه
09197559871

تلفن ثابت
02144822634

آدرس ایمیل
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه علمی فرهنگی امت (والعصر)

ISSN آنلاین
2588-3593

ISSN چاپی
2588-3593

آدرس پستی
لینک نمایه سازی مجله در پایگاه مجلات نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1720

لینک نمایه سازی مجله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Journal-JR_JHSR=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html

موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

این فصلنامه در موضوعات زیر مقاله می پذیرد:
محورهای علوم انسانی:
ــ الهیات و معارف اسلامی
ــ الگوهای ایرانی اسلامی
ــ علوم اقتصادی و توسعه
ــ زبان شناسی و آموزش
ــ جغرافیا و برنامه ریزی
ــ زبان و ادبیات فارسی
ــ علوم قرآن و حدیث
ــ آموزش و پرورش
ــ مشاور و راهنمایی
ــ علوم حسابداری
ــ علوم روانشناسی
ــ علوم اجتماعی
ــ تاریخ و تمدن
ــ علوم مدیریت
ــ علوم رفناری
ــ علوم سیاسی
ــ فقه و حقوق
ــ علوم تربیتی
ــ انسان و هنر
ــ دیگر مباحث

مطالعات فرهنگی:
ــ موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
ــ مدیریت و برنامه ريزی فرهنگی
ــ فرهنگ کار و کارآفرینی
ــ تربیت اخلاقی و فرهنگی
ــ الگوهای فرهنگی پایدار
ــ فرهنگ اقتصاد مقاومتی
ــ تعلیم و تربیت اسلامی
ــ جامعه شناسی فرهنگی
ــ سبک زندگی اسلامی
ــ فرهنگ و اندیشه دینی