اطلاعات همایش

همایش
نهمین کنفرانس ملی نظریه گروههای ایرانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کاشان

تاریخ
از 1395/11/13 لغایت 1395/11/15
• نظریه هندسی و ترکیبیاتی گروه
• نظریه گروه‌های متناهی و نمایش‌های آن‌ها
• نظریه گروه‌های نامتناهی
• مسایل الگوریتمی در گروه‌ها و زبانهای صوری هندسه جبری روی گروه‌ها
• جبر لی و روش حلقه های لی
• نظریه مدل گروه‌ها
• تعمیم‌ها
• کاربردها در سایر شاخه‌های علوم و فناوری (گروه‌های کریستال، رمزنگاری بر مبنای نظریه گروه، گروه‌های کوانتومی، محاسبات کوانتومی)