اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
molaei_mreza@yahoo.com

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ
از 1395/09/21 لغایت 1395/09/22