اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی تصوف، شاخصه ها و نقد ها

تعداد مقالات
0

همراه
۰۹۱۹۴۵۱۵۰۷

تلفن ثابت
۰۲۵-۳۷۷۳۵۳۶۹

ایمیل
tasavvof۹۵@Gmail.com
وب سایت www.tasavvof.com

برگزار کننده
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ
از 1397/07/19 لغایت 1397/07/19
• عقاید و اندیشه ها:
• توحید و تفاوت دیدگاه تصوف و تشیع
• ولایت و تفاوت ديدگاه تصوف و تشیع
• خاتمیت در اندیشه تصوف
• مهدویت در اندیشه تصوف
• معاد در اندیشه تصوف
• غلوگرایی در تصوف و صوفيان
• خرد ستيزى و خرافه گرائى در تصوف
• تاويل قرآن و تمسك به روايات نامعتبر
• جایگاه اقطاب و مشایخ در تصوف
• شیطان و تقدیس ابلیس در تصوف
• شطحیات در کلام صوفیان
• لگوی شخصیت زن در تصوف
• آداب و رسوم:
• سماع و رقص در تصوف
• جايگاه شریعت و شریعت گریزی در تصوف
• ریاضت و آداب طریقت در تصوف
• نماد شناسی فرقه های تصوف
• سلسله اجازات و خرقه پوشی
• تاریخی اجتماعی:
• سیر تاریخی ورود تصوف در تشیع
• جریان شناسی فرقه های صوفیانه در ایران
• جریان شناسی منتقدان تصوف
• آسیب هاى اجتماعی و فرهنگى تصوف در ایران معاصر
• نقش مستشرقان در احیا و ترویج تصوف
• علل پیوند روشنفکری و تصوف
• رویکرد سیاسی صوفیه ايران در سده اخیر