اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس بین المللی گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ
از 1395/11/01 لغایت 1395/11/03