اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمد هادی معرفت (ره)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ
از 1395/09/30 لغایت 1395/09/30
1. مبانی، مناهج و قواعد تفسیری در آثار علامه معرفت
2. گرایش تفسیری علامه معرفت
3. مباحث علمی در آثار تفسیری علامه معرفت
4. تفسیر و مفسر شناسی در آثار تفسیری علامه معرفت