اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ
از 1396/07/30 لغایت 1396/07/30
رویکردهای کلامی به قرائت های افراطی از دین
۱-مبانی کلامی قرائت های افراطی از دین
۲-قرائت های افراطی از توحید و شرک
۳- قرائت های افراطی از ایمان و کفر
۴- قرائت های افراطی از توسل و بدعت
رویکرد فلسفی به قرائت های افراطی از دین
۱-مبانی عقلی و نظری قرائت های مختلف از دین
۲-آسیب شناسی فلسفی قرائت های افراطی از دین
۳-مواجهه فیلسوفان با قرائت های افراطی از دین
۴-جایگاه قرائت های افراطی از دین در تاریخ فلسفه
۵-ظاهر گرایی و قرائت های افراطی از دین
رویکرد تاریخی به قرائت های افراطی از دین
۱-سیر تاریخی قرائت های افراطی از دین در غرب و شرق اسلامی
۲-عوامل و زمینه های پیدایش قرائت های افراطی از دین
۳-جریان شناسی فرقه ای افراطی در اسلام
۴-آسیب شناسی تاریخی قرائت های افراطی از دین در تمدن اسلامی
۵-میراث مکتوب مسلمانان و نقش آن در قرائت های افراطی از دین
رویکرد قرآنی- حدیثی به قرائت های افراطی از دین
۱-افراطی گری دینی از منظر قرآن و روایات
۲-برداشت های افراطی از آیات قرآن کریم
۳-برداشت های افراطی از روایات معصومین
۴- قرائت های افراطی از دین و مساله بدعت
۵-تبیین و تحلیل قرائت های اعتدالی از دین
رویکرد ادیانی- عرفانی به قرائت های افراطی از دین
۱-خاستگاه افراط گرایی دینی در ادیان
۲-قرائت های غیر افراطی از ادیان
۳-امکان قرائت یکسان از دین
۴-نقش عرفان در فروکاستن قرائت های افراطی از دین
۵-حجیت و اعتبار معرفت شناختی قرائت های افراطی از دین
رویکرد فقهی – حقوقی به قرائت های افراطی از دین
۱-آزادی بیان و مذهب، ارتداد و قرائت های افراطی از دین
۲-پیامدهای فقهی و حقوقی قرائت های افراطی از دین
۳-راهکارهای فقهی-حقوقی مبارزه با جریان های افراطی
۴-بررسی ربشه های فقهی شکل گیری قرائت های افراطی از دین
۵-رابطه قرائت های افراطی از دین با اختلال در نظم و امنیت عمومی