اطلاعات همایش

همایش
سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با رویکرد زمینه سازان ظهور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه سفیران فرهنگی مبین

تاریخ
از 1396/02/21 لغایت 1396/02/21
-تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی
-فقه، فرهنگ و اندیشه دینی
-فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی
-علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی
-علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی
-اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی
-مدیریت، فرهنگ و اندیشه دینی
-حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی
-اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی
-روان­شناسی و فرهنگ و اندیشه دینی
-جغرافیا ( محیط شهری و روستایی) و فرهنگ و اندیشه دینی
-هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی
-تمدن نوین اسلامی
-زمینه سازان ظهور