اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

تاریخ
از 1395/08/24 لغایت 1395/08/25
-کانون ها و مناطق بحرانی در جهان اسلام
-گونه شناسی بحران های جهان اسلام
-ریشه یابی بحران های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام
-بازتاب های فضایی-محیطی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
-راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام