اطلاعات همایش

همایش
بیستمین همایش بین المللی همگرایی و واگرایی در جهان اسلام (جشنواره پژوهشی شیخ طوسی)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
جامعه المصطفی العالمیه

تاریخ
از 1395/12/17 لغایت 1395/12/17