اطلاعات همایش

همایش
سبک زندگی اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه مازندران

تاریخ
از 1394/02/23 لغایت 1394/02/23
محور اوّل: سبک زندگی اسلامی، مفهوم‌شناسی و مباحث نظری

1ـ مفهوم‌شناسی سبک زندگی اسلامیاز دیدگاه ادیان و مکاتب فکری.

2ـ ابعاد، مؤلّفه‌ها و ظرفیتهای سبک زندگی اسلامی ایرانی.

3ـ رابطة سبک زندگی با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت.

4ـ ظرفیت‌های فکری موجود در منابع اسلامی برای تدوین سبک زندگی اسلامی (استنباط و پویایی اجتهاد)

5ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزة خانواده (ازدواج، خویشاوندی، طلاق و ...) بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه

6ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزة اقتصاد بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه (فرهنگ کار جمعی، اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، کارگریزی، رباخوری و ...)

7ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزة حقوق شهروندی بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه (حقوق همسایگی، فرهنگ آپارتمان‌نشینی، محیط زیست، رانندگی و ...)

8ـ استخراج و تدوین مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزة علم و آموزش بر اساس قرآن، فقه، اخلاق و فلسفه (نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیّه، نقش دانشجویان و طلاب، نقش استادان و مدرّسان و ...)

محور دوم: سبک زندگی اسلامی،آسیب‌شناسی و مباحث کاربردی

1- سبک زندگی اسلامی و دانشجوی ایرانی. (مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای اجتماعی، شادکامی، نظم، پوشش و ...)

2ـ سبک زندگی اسلامی و آسیب‌شناسی اجتماعی (مصرف موادِّ مُخدِّر، مشروبات الکلی، خانة مُجرّدی، رفتارهای جنسی پرخطر، تجمّل گرایی و ...)

3ـ سبک زندگی اسلامی و روابط عاطفی و انسانی. (همسر، فرزند، همنوع و ...)

4ـ سبک زندگی اسلامی و انضباط اجتماعی. (قانونمداری و ...)

5ـ سبک زندگی اسلامی و معماری و مسکن.

6ـ سبک زندگی اسلامی، تفریحات، اوقات فراغت و سرگرمی­ها

7ـ سبک زندگی اسلامی و پوشش و عفّت.

8ـ سبک زندگی اسلامی و ارزش‌های اخلاقی. (صداقت، امانتداری. امیدواری، صبر، استعانت، توکّل و ...)

9ـ سبک زندگی اسلامی و بهداشت روانی و جسمی (خشونت و پرخاشگری، دروغ، غیبت، افسردگی، خودکشی، نابردباری، مُدارا، آستانة تحمّل، عادات غذایی، فعّالیّت‌های جسمی و ورزشی و ...)

10- سبک زندگی اسلامی، رسوم و آیین­ها. (سوگواری، جشن­ها و ...)

11- سبک زندگی اسلامی، رسانه، فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی

12- سبک زندگی اسلامی؛ ظرفیتهای موجود در آثارو میراث اسلامی. (مساجد، موقوفات، بقاع متبرکه و ...)