اطلاعات همایش

همایش
هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تاریخ
از 1394/02/31 لغایت 1394/03/01