اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی حسابداری، آمار و ریاضی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-42693432

ایمیل
1Acstma@gmail.com
وب سایت

برگزار کننده
مرکز همایش های کوشا گستر

تاریخ
از 1396/06/04 لغایت 1396/06/04
• محورهای حسابداری :
• حسابداری مالی
• حسابداری دولتی
• حسابداری صنعتی
• حسابداری مالیاتی
• حسابداری بودجه ای
• حسابداری حسابرسی
• حسابداری سیستم ها
• حسابداری موسسات غیر انتفاعی
• حسابداری اجتماعی
• حسابداری تلفیقی
• حسابداری سرمایه فکری
• حسابداری محیط زیست
• حسابداری و نظام راهبری شرکتها
• حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
• حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
• حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
• حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
• حسابداری ارزشی
• حسابداری دولتی و پاسخگویی
• نظریه پردازی در حسابداری
• اخلاق حرفه ای در حسابداری
• نقش حسابداران در دوران پساتحریم
• آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی
• حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار
• کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی
• جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری
• تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی
• نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی
• استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
• سیستم های اطلاعات حسابداری
• نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
• اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
• کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
• تولید و حسابداری مدیریت
• اثربخشی گرایشات حسابداری
• یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
• لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان
• قوانین و استانداردها
• اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
• مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
• تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
• استانداردهای حسابداری و حسابرسی
• روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها
• نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
• کاربرد اینترنت در حسابداری
• نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
• مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
• حسابرسی و چالش های پیش رو
• تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
• ارزیابی استاندارد های بین المللی
• نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
• نقش حسابداری در تحول اقتصادی
• سیستم های اطلاعات حسابداری
• ارزش افزوده و گزارشگری مالی
• تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
• مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
• نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
• لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
• روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
• محورهای آمار :
• آمار کاربردی
• آمار نظری
• احتمال و کاربردهای آن
• فرایندهای تصادفی
• آمار زیستی
• آمار رسمی
• آموزش آمار
• آمار فازی
• آمار در سایر علوم
• سایر زمینه‌های مرتبط با آمار
• محورهای ریاضی :
• آمار و احتمال
• آموزش ریاضی و رياضيات عمومي
• آنالیز ریاضی
• آنالیز تابعی
• انالیز تابعی غیر خطی
• آنالیز هارمونیک
• انالیز مختلط
• آنالیز فازی
• جبرهای باناخ
• نظریه عملگرها
• سایر شاخه ها و کاربردهای آنالیز
• آناليز عددي و محاسبات علمي
• ترکیبیات، نظریه گراف و رمز
• تحقیق در عملیات، بهینه سازی و نظریه کنترل (واپایش)
• ریاضیات مالی
• جبر
• علوم کامپیوتر
• معادلات دیفرانسیل و دستگاه‌های دینامیکی
• منطق ریاضی و منطق فازی
• نظریه موجک‌ها و قاب‌ها
• هندسه و توپولوژی
• کاربرد ریاضی در سایر رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندس