اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش بین المللی دین و فرهنگ و فناوری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
32136697 - 025

ایمیل
icrct@bou.ac.ir
وب سایت www.icrct.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه باقرالعلوم

تاریخ
از 1365/01/01 لغایت 1365/01/01
فلسفه و مبانی نظری فناوری

· ماهیت فناوری و نسبت آن با علم مدرن

· تفاوتهای فناوری قدیم وفناوری مدرن و اقتضاءات آن

· تفاوت اقتضاءات فناوری در فناوری های سخت و نرم

· ارزیابی خودمختاری تکنولوژی

· بررسی نسبت پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری

· بررسی دیدگاههای آرمان شهر گرایی و ویران شهر گرایی درباره آینده تکنولوژی

· تکنولوژی و تنوع فرهنگها

· جهانی شدن و تکنولوژی

· بازخوانی انتقادی مبانی و ماهیت فناوری مدرن از منظر حکمت و اندیشه اسلامی

· بازطراحی مبانی و ماهیت فناوری از منظر حکمت و اندیشه اسلامی برای آینده استفاده از فناوری


. فرهنگ و فناوری

· رابطة تحولات فرهنگی و تحولات فناورانه

· میزان تأثیرپذیری سطوح فرهنگ‌ از تحولات فناورانه

· تحولات فناورانه و مقاومت فرهنگی: امکان‌سنجی، الزامات، بایدها و نبایدها

· چالش‌های فرهنگی فناوری‌های نوظهور

· نقش فناوری در بحران‌های فرهنگی انسان مدرن

· مدیریت‌پذیری تبعات فرهنگی فناوری


. چالش های ارزش و فناوری
· ارزیابی دیدگاههای ارزش بار بودن تکنولوژی و خنثی بودن آن

· چالشهای اخلاقی تکنولوژی

· دستورالعملهای اخلاقی برای انواع تکنولوژی های نرم و سخت

· تبیین چگونگی نهادینه شدن ارزش در تکنولوژی (طراحی، ساخت، تبلیغ و عرضه و غیره)

· بررسی رویکردهای ناظر به طراحی حساس ‌به ‌ارزش

· مسائل و چالش‌های اخلاقی توسعه فناوری‌های هم‌گرا (نانو، بایو، اینفو، کاگنو)

· چالش‌های اخلاقی در حوزه مهندسی (مسئولیت‌پذیری) با تاکید بر موردکاوی‌های داخلی

· بررسی تحلیلی موردهای ارزش‌باری فناوری (با تاکید بر موردکاوی‌های بومی)

· تحلیل انتقادی نگاه مهندسان و مدیران ایرانی به توسعه فناوری و نسبت آن با ارزش (مثل جریان کارآفرینی و جریان تجاری سازی دانش). مناسبات دین و فناوری
· امکان، معنا و مفهوم فناوری‌ دینی

· مرزهای مفهومی علم دینی و فناوری دینی

· غایات دینی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین

· فقه اسلامی و چالشهای فناوری

· چالشهای منظر فقهی برای پیشبرد و‌کاربست تکنولوژی و مهندسی

· تاثیرات تحولات تکنولوژیکی بر فرهنگ فقهی

· اخلاق اسلامی و فناوری

· حکمت اسلامی و فناوری

· مباحث کلامی و مسئلة فناوری

· دین‌داری و فناوری(رابطة تحولات فناورانه و سویه‌های عقیدتی، اخلاقی و رفتاری دین‌داری)

· ارزیابی دیدگاه‌های انتقادی حوزة فناوری مبتنی بر معارف دینی

· مسئلة فناوری در اندیشة متفکران مسلمان

· امکان، مفهوم و شاخصه‌های فناوری ایرانی-اسلامی

· انقلاب اسلامی و مسئلة فناوری

تاثیرات تکنولوژی های نوین بر حوزه های علمیه

پیوست نگاری فرهنگی فناوری

· معنا و ماهیت پیوست نگاری فرهنگی در فناوری ها

· الگوهای روش شناختی پیوست نگاری فرهنگی فناوری

· مبانی نظری و چارچوب مفهومی پیوست نگاری فرهنگی برای فناوری (سیستم های اجتماعی-فنی)

· انواع رویکرد و سطوح تحلیل برای پیوست نگاری فرهنگی فناوری

· ابعاد و اجزای الگوی روش شناختی پیوست نگاری فرهنگی فناوری و روابط بین این ابعاد

· روش های تدوین پیوست فرهنگی فناوری (سیستم های اجتماعی-فنی)

· شرایط و معیارهای تدوین، اجرا و ارزشیابی پیوست فرهنگی فناوری

· کاربست الگوی روش شناختی پیشنهادی در مورد پیوست نگاری فرهنگی ارتباطات باندپهن

. فرهنگ و فناوری ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی

· الزامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی

· ظرفیت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برای اثربخشی اقدامات و تبلیغات فرهنگی و دینی

· آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی

· سبک زندگی و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی

· فقه و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی

· بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی شبکه‌های اجتماعی

· بررسی دوجهانی شدن در فناوری های فضای مجازی

· بررسی مسائل دینی و فرهنگی فناوری های نوین ارتباطی (مثل اینترنت اشیا، حس‌گرهای پوشیدنی، رایانش ابری، نسل جدید شبکه‌های تلفن همراه (5G,5G+)، بازی‌های برخط، سرویس‌های خدماتی مکان محور، شبکه‌های پیام‌رسان..)
. مسائل فرهنگی سیاستگذاری و آینده پژوهی فناوری در ایران

· اصول و مبنای سیاستگذاری فناوری از منظر اسلامی و غربی

· نقد و بررسی مدلهای سیاستگذاری فناوری در ایران

· نقد و بررسی فرایند سیاستگذاری فناوری در ایران

· نقدو بررسی سیاستهای فرهنگی حوزه فناوری در ایران

· نقد و بررسی سیاستهای اقتصادی حوزه فناوری در ایران

· نقد و بررسی سیاستهای توسعه صنعتی فناوری های نوین در ایران

· نقد و بررسی سیاستهای حمایت از نخبگان عرصه فناوری در ایران

· بررسی و نقد سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه نانوفناوری، زیست فناوری

· نقد و بررسی الگوی ساخت و توسعه قدرت سیاسی مبتنی بر فناوری


. پیشرفت و فناوری (سخت و نرم)

· تلقی از موقعیت پیشرفته در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و نسبت این تلقی با فناوری‌ها

· ماهیت فناوری‌های اسلامی - بومی و سایر فناوری ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

· الگوی رشد فناوری بومی اسلامی

· بایسته‌های استفاده از فناوری‌ها در مسیر پیشرفت در جمهوری اسلامی

· جایگاه رشد فناوری در پیشرفت بومی اسلامی

· میزان شکنندگی پیشرفت تکنولوژی درموضع مصرف‌کننده (و نه تولیدکننده) فناوری

· وزن فناوری و رشد آن در پیشرفت اسلامى ایرانی

· آینده‌پژوهی مسیر رشد کمی و کیفی فناوری بومی در الگوی اسلامى ایرانی پیشرفت

· ربط و نسبت نهاد و فناوری در مسأله شناسی پیشرفت

· اصول فقه و اجتهاد فقهی رد، اصلاح و امضای فناوری های نوظهور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


. دین و فناوریهای رسانه

· دین و‌رسانه، رسانه دینی، دین رسانه ای

· فقه و رسانه

· اخلاق و رسانه

· سبک زندگی و رسانه

· آموزش، دین و رسانه

· اقتصاد، دین و رسانه

· رسانه، مسائل فرهنگی صنعت و تجارت

· سیاستگذاری دینی در رسانه های جمهوری اسلامی

· فرصت ها و تهدیدهای رسانه برای فرهنگ دینی. فناوری و مسائل دینی و فرهنگی خانواده و زنان

· تاثیر فناوری بر تحول نقش و معنای خانواده

· فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی نهاد خانواده

· راهکارهای استفاده از فناوری برای تحکیم نهاد خانواده

· تاثیر فراگیری فناوری های کنترل جمعیت بر ساختار خانواده و اخلاق جنسی

· ارزیابی دیدگاههای فمینیستی از تکنولوژی

· ارزیابی حضور بانوان در سطوح بالای توسعه تکنولوژی

· بررسی تحصیل بانوان در رشته های مهندسی و اشتغال به آن. مسائل فرهنگی محیط زیست و فناوری
· مسائل و چالش‌های فرهنگی، دینی و اخلاقی زیست‌فناوری

· نقش دین و فرهنگ در توسعه و کاربست فناوری‌های سازگار با محیط زیست

· رهیافت‌های فرهنگی و دینی در حل بحران‌ها و مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی

· نقش معارف دینی و اخلاق محیط زیستی در توسعه فناوری‌ها

· اصول فقه اسلامی و مبانی سیاست و حقوق محیط زیست

· جایگاه دین و فرهنگ بر مصرف بهینه منابع محیطی و تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

· اهمیت آموزه‌های دینی و اخلاقی در تربیت شهروندان محیط زیستی

· اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد سبز. چالش­های فرهنگی اجتماعی حوزه فناوری

· آسیب­شناسی اجتماعی(خانواده، ازدواج و طلاق، اقشار اجتماعی، و...) فناوری­های مدرن

· نقد و ارزیابی دیدگاه بالا به پایین سیاست‌گذاران در پرداختن به مسائل اجتماعی فناوری· توانمندسازی نهادها و سازمانها (دولتی و غیر دولتی) در جهت درک ابعاد اجتماعی فناوری

· طراحی سناریوهای اجتماعی فرهنگی لازم برای ظرفیت سازی فناوری‌های آینده