اطلاعات همایش

همایش
کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
جامعه المصطفی العالمیه

تاریخ
از 1397/02/25 لغایت 1397/02/27
الف: اهل بیت(علیهم السلام)

ـ مرجعیت علمی اهل بیت(علیهم السلام)

ـ نقش اهل بیت(علیهم السلام)در پیدایش و گسترش علوم

ب: شیعه

ـ نقش دانشمندان شیعه در پیدایش علوم

ـ نقش دانشمندان شیعه در گسترش علوم

ـ نقش دانشمندان شیعه در شکوفایی تمدن اسلامی

ـ تعامل علمی دانشمندان شیعه با مذاهب اسلامی و ادیان

ج: نقد و احیای آثار

ـ احیای آثار در مورد نقش اهل بیت(علیهم السلام) و شیعه در علوم

ـ نقد آثار مستشرقان در مورد نقش شیعه در علوم

ـ نقد آثار مورخان مسلمان در مورد نقش شیعه در علوم