اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

تعداد مقالات
0

همراه
09370177286

تلفن ثابت
083-38378998

ایمیل
info@meac2018.ir
وب سایت www.meac2018.ir

برگزار کننده
انجمن ریاضی کرمانشاه،دانشگاه رازی، دانشگاه صنعتی

تاریخ
از 1397/06/20 لغایت 1397/06/20
محورهای آموزش ریاضیات
• ارزیابی سیستم اعداد و اندازه گیری در دوره ابتدایی
• یاددهی و یادگیری ریاضیات ابتدایی و متوسطه
• حل مساله و مدل سازی در آموزش ریاضی
• تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی
• اقدام پژوهی، درس پژوهی در کلاس درس ریاضی
• تدریس خلاقانه بر اساس تجربه های سودمند
• آسیب شناسی آموزش ریاضی ابتدایی و متوسطه
• نقد و بررسی کتاب های جدید التالیف
• فناوری و نقش آن در آموزش ریاضی
• مسابقات بین المللی ریاضی و ارزیابی آن
• ارزیابی و عملکرد مدارس خاص
• رویکرد نوین در آموزش و پژوهش

محورهای کاربرد ریاضیات
• کاربرد ریاضیات در مهندسی کامپیوتر
• کاربرد ریاضیات در مهندسی برق و مخابرات و ارتباطات
• کاربرد ریاضیات در مهندسی عمران و سازه
• کاربرد ریاضیات در مهندسی صنایع و بهینه سازی
• کاربرد ریاضیات در علوم پزشکی و سلامت
• کاربرد ریاضیات در اقتصاد و مسائل مالی
• کاربرد ریاضیات در GIS و جغرافیا
• کاربرد ریاضیات در آمار و تحلیل داده ها
• کاربرد ریاضیات در پایگاه داده ها و پردازش آن
• کاربرد ریاضیات در رمزنگاری و امنیت داده ها
• کاربرد ریاضیات در مدل سازی مسائل
• کاربرد ریاضیات در فیزیک و نجوم
• کاربرد ریاضیات در نانو تکنولوژی