اطلاعات همایش

همایش
همایش نماز، فرهنگ و آموزش

تعداد مقالات
0

همراه
09338377118

تلفن ثابت
021-36738894

ایمیل
namaz.te.cfu.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه

تاریخ
از 1397/02/17 لغایت 1397/02/17
اصطلاح شناسی
• گستره و تطورات معنایی اصطلاح «صلوة» در زبان و فرهنگ اعراب جاهلی.
• گستره و تطورات معنایی اصطلاح «صلوة» در قرآن کریم.
• گستره و تطورات معنایی اصطلاح «صلوة» در روایات اسلامی.تاریخی
• نماز در سنت ادیان الهی غیر از اسلام (آیین زرتشت، یهودیت و مسیحیت).
• بررسی تاریخی سنت آداب الصلوة نویسی در میان عالمان مسلمان.
• بررسی تاریخی سنت سرّ الصلوة نویسی در میان عالمان مسلمان.فرهنگی- اجتماعی
• نگاهی به دشواری های اجرای فریضه نماز از سوی مسلمانان در کشورهای غیراسلامی.
• نگاهی به بایسته های بهداشتی و زیبایی شناسانه مسجد در آموزه های اسلامی.
• بررسی آسیب شناسانه میزان حضور جوانان در مساجد.رسانه ای ـ مجازی
• کاربردهای فلسفه و عرفان در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در فضای مجازی.
• آسیب شناسی توسعه و ترویج اقامه نماز در فضای مجازی.
• نگاهی تحلیلی به امکانات فضای مجازی جهت شیوه های دعوت به نماز در مقطع ابتدایی.آموزشی
• چگونگی بهره گیری از دلالت های غیرزبانی مربیان در ترویج فرهنگ نماز میان دانش آموزان.
• آسیب شناسی شیوه های معمول برگزاری و ترویج فرهنگ نماز در مدارس و مراکز آموزش عالی
(با تأکید بر دانشگاه فرهنگیان).
• بررسی آسیب شناسانه میزان حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس.