اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

تعداد مقالات
0

همراه
09385142010

تلفن ثابت
021-51215021

ایمیل
cipsh@shahed.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شاهد

تاریخ
از 1397/04/13 لغایت 1397/04/14
چیستی آسیب‌ اجتماعی از نگاه اسلام

نشانه‌شناسی آسیب اجتماعی

معیار تشخیص صلاح و فساد

گونه‌شناسی و سنخ‌شناسی آسیب‌های اجتماعی

بررسی رویکردهای مختلف به تحلیل آسیب‌های اجتماعی

فراتحلیل تحقیقات مرتبط با هر یک از آسیب‌های اجتماعی (مفاسد اخلاقی، طلاق، اعتیاد و حاشیه‌ نشینی)

محور دوم: رتبه‌بندی آسیب‌های اجتماعی از نگاه اسلام

معیار تشخیص و کشف آسیب‌های اجتماعی

اهمیت و ضرورت رتبه‌بندی آسیب‌های اجتماعی

ملاک‌ و معیار رتبه‌بندی آسیب‌های اجتماعی

بررسی معیارهای مختلف در رتبه‌بندی آسیب‌های اجتماعی

محور سوم: زمینه‌ها، علل و دلایل شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی از منظر اسلام

مدل یا مدل‌های اسلامی تبیین آسیب‌های اجتماعی

نقش برنامه‌های پنج‌سالة توسعه در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی

نقش نهادهای حکومتی در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی

نقش ذی‌نفوذان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی

تأثیر قوانین جاری در شکل‌دهی به آسیب‌های اجتماعی

عوامل استمرار، گسترش و تشدید آسیب‌های اجتماعی

رابطة کیفیت باورهای دینی و آسیب‌های اجتماعی

نقش نهادهای اجتماعی (خانواده، تعلیم و تربیت، فرهنگ، اقتصاد و دین) در آسیب‌های اجتماعی

زمینه‌ها، علل و دلایل مفاسد اخلاقی، اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی

محور چهارم: آثار و پیامدهای آسیب‌های اجتماعی از منظر اسلام

آثار روحی و روانی آسیب‌های اجتماعی

آثار و پیامدهای اعتقادی آسیب‌های اجتماعی

رابطة امنیت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی

پیامدهای سیاسی آسیب‌های اجتماعی

آثار اقتصادی آسیب‌های اجتماعی

آسیب‌های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام

محور پنجم: راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در آموزه‌های اسلامی

راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در آیات و روایات

راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سیرة پیامبر اعظم و ائمة اطهار علیهم السلام

نقش باورها و ارزش‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

نقش آموزش (رسمی و غیررسمی) در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

نقش رسانه‌های جمعی و گروهی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

ظرفیت‌های علوم اسلامی (فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، عرفان و ...) برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

راه‌های پیشگیری از مفاسد اخلاقی، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی

محور ششم: راه‌های درمان و گونه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی از منظر اسلام

اقتضائات علمی و علمی مقابله با آسیب‌های اجتماعی

راه‌های درمان آسیب‌های اجتماعی در قرآن و روایات

راه‌های درمان آسیب‌های اجتماعی در سیرة پیامبر اعظم و ائمة اطهار علیهم السلام

جایگاه تربیت و اخلاق اسلامی در درمان آسیب‌های اجتماعی

نقش مجازات و تنبیه (روش‌های سلبی) در درمان آسیب‌های اجتماعی

راه‌های درونی (اعتقادی، ارزشی و انگیزشی) درمان آسیب‌های اجتماعی

راه‌های بیرونی (قوانین، مجازات، ...) درمان آسیب‌های اجتماعی

راه‌های کنترل مفاسد اخلاقی، اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی

بررسی راه‌های درمان و گونه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی

ارزیابی کارآمدی سازمان‌ها و نهادهای دخیل در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

ظرفیت‌های فقه، اخلاق، عرفان و فلسفة اسلامی در درمان آسیب‌های اجتماعی