اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی نظام فکری آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در گستره فرهنگ

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
33257228

ایمیل
farham@conf.uk.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان-جهاددانشگاهی واحد کرمان

تاریخ
از 1397/09/07 لغایت 1397/09/08
چیستی و قلمرو فرهنگ
• تعریف فرهنگ
• فرهنگ عمومی
• فرهنگ اسلامی
• فرهنگ غربی
بنیادها و مبانی فرهنگ
• مبانی فرهنگ
• ضرورت و اهمیت توجه به فرهنگ
• انقلاب اسلامی و فرهنگ
• استحکام بنیان های فرهنگی
عناصر پیشران در فرهنگ
• دانشگاهیان
• حوزویان
• معلمان و فرهنگیان
• هنرمندان
پدیده های نوظهور و فرهنگ
• ابزارها و فناوریهای ارتباطی
• اینترنت و ماهواره
• کانال های اطلاع رسانی
• تفریح و سرگرمی
وظایف و حدود نظام اسلامی در عرصه فرهنگ
• جایگاه رهبری در توسعۀ فرهنگ
• وظایف دستگاهای فرهنگی کشور
• نقش زنان در فرهنگ اسلامی
• راه های تحقق فرهنگ آرمانی
مدیریت فرهنگ
• ماهیت کار فرهنگی
• قالب های کار فرهنگی
• ابزارهای کار فرهنگی
• نوگرایی فرهنگی
تهاجم فرهنگی
• بیماری ها و آسیب های فرهنگی
• تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی
o روش های مقابله با تهاجم فرهنگی
o جنگ و ناتوی فرهنگی
مناسبات فرهنگ با سیاست، اقتصاد، امنیت، فن آوری و...
• اولویت بندی فرهنگ، سیاست، اقتصاد و......
• ارتباط سیاست با فرهنگ
• ارتباط اقتصاد با فرهنگ
• تأثیر فرهنگ بر نهادهای اجتماعی