اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۰۲۱۷۷۱۰۵۱۲۲

ایمیل
elmodin4@ihu.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

تاریخ
از 1397/08/30 لغایت 1397/08/30
مکاتب فلسفه ریاضیات قدیم و جدید و نقد آنها
نقش و جایگاه فلسفه اسلامی در تحول علوم ریاضی
ریاضیات دوره اسلامی و مبانی ریاضیات تمدن اسلامی
و...