اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مبانی گفتگو و راهکارهای عملی وحدت اقوام و مذاهب

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
044-33447011

ایمیل
s.salehi[at]urmia.ac.ir

برگزار کننده
مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه

تاریخ
از 1397/08/28 لغایت 1397/08/28
مبانی نظری گفتگو و مولفه های وحدت و تقریب
آسیب شناسی وحدت اقوام و مذاهب
راه های برون رفت از واگرائی دینی و مذهبی
رویکردهای عملی اقوام و پیروان مذاهب در همگرائی و همزیستی
بررسی ابعاد وجودی پیامبر اکرم(ص) در شناخت ماهیت وحدت
بررسی تطبیقی نظریه های همگرائی
بررسی مؤلفه های فرهنگ تعایش و گفتگو
تربیت اخلاقی و نقش آن در تقریب امدیشه های دینی و مذهبی
نقش تربیت دینی و تأثیر آن در شکل گیری اندیشه های تکفیری
جایگاه حقوق شهروندی از منظر ادیان و مذاهب
هویت ملی و نقش اقوام و پیروان ادیان و مذاهب در تحکیم وحدت ملی
رویکرد ادیان الهی به مسأله هویت انسانی
اعتبار سنجی مؤلفه های سبک زندگی ایرانی اسلامی در تحکیم وحدت ملی
آسیب شناسی رویکرد نهادهای متولی مسأله وحدت
اراده راهکارهای عملی تحقق وحدت و همگرائی مطابق با آ»وزه های ادیان توحیدی
بررسی ابزارهای تقویت نهادهای قومی و مذهبی جهت ایجاد فرهنگ گفتگو
نقش فضای مجازی و رسانه در ایجاد گفتگو و تعاملات قومی و مذهبی
ایجاد زمینه های تعامل و فرهنگ احترام به تفاوت های قومیتی و مذهبی
بررسی رویکردهای انسان محوری و رفع هرگونه تبعیض نژادی و قومیتی
مبانی تعامل و فرهنگ احترام به عقائد در بستر جهانی شدن
همگرائی و توع قومیتی و دینی از منظر عرفان
مؤلفه های وحدت عملی و تمایز آن با وحدت در حوزه نظر
آینده پژوهی ظرفیت های هم اندیشی و همگرائی ادیان و اقوام
بررسی جایگاه هویت ملی در ظرف انقلاب اسلامی
بررسی مؤلفه های هویت انسانی و تمایز آن با تعصبات قومیتی مذهبی
فرهنگ تعامل و تعایش در بستر گفتگوی تمدن ها
مردم شناسی و تعامل قومیتی در طول تاریخ
بررسی پیشینه همزیستی پیروان ادیان توحیدی در ایران
نقش اقوام و پیروان ادیان و مذاهب در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
مهارت تعامل و گفتگو با الگو گیری از سیره انبیاء و ائمه معصومین
نقش زن و جایگاه خانواده در ایجاد روابط بین اقوام و پیروان ادیان و مذاهب
محیطهای درمانی،اخلاق پزشکی و نقش آن در همدلی و همگرائی میان اقوام
ترکیب جمعیتی و بافت شهری و تأثیر آن در میزان تحمل پذیری اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی
رسالت دانشگاهیان و بررسی نقاط قوت و ضعف در زمینه سازی ارتباطات قومی و مذهبی در دانشگاه