اطلاعات همایش

همایش
بیست و نهمین سمینار ملی تخصصی بقیه الله (عج)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پایگاه مقاومت ابوذر شهرستان مرودشت

تاریخ
از 1396/02/20 لغایت 1396/02/21
-غیبیت

-زندگانی

-ظهور و حکومت امام عصر (عج)