اطلاعات همایش

همایش
پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
024-33054040

ایمیل
sfaa5@znu.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه زنجان

تاریخ
از 1396/04/21 لغایت 1397/04/22

MSC46: Functional Analysis
MSC47: Operator Theory
MSC43: Abstract Harmonic Analysis
و زیرشاخه های آنها. همچنین مقالات در زمینه های زیر نیز برای سخنرانی یا پوستر بررسی می شوند:

MSC15: Matrix Analysis
MSC22: Topological Groups, Lie Groups
MSC26: Real Functions
MSC28: Measure and Integration
MSC30: Functions of one Complex Variable
MSC31: Potential Theory
MSC32: Several Complex Variables and Analytic Spaces
MSC33: Special Functions
MSC37: Dynamical systems and ergodic theory
MSC39: Difference and Functional Equations
MSC40: Sequences, Series, Summability
MSC41: Approximations and Expansions
MSC42: Harmonic Analysis on Euclidean Spaces
MSC44: Integral Transforms, Operational Calculus