اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
capitalmarketlaw@yahoo.com

برگزار کننده
انجمن حقوق اقتصادی ایران

تاریخ
از 1396/02/11 لغایت 1396/02/11
الف) نظارت در بازار سرمایه
مفهوم تنظیم گری در بازار سرمایه
مطالعه تطبیقی استقلال نهاد ناظر بازار سرمایه
مطالعه تطبیقی ماهیت نهاد ناظر بازار سرمایه
مطالعه تطبیقی ساختار نهاد ناظر بازار سرمایه
مبانی ایجاد نهاد ناظر در بازار سرمایه ایران بصورت دو بخشی (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار)
حدود اختیارات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در نظارت و مبانی آن
مطالعه تطبیقی حدود اختیارات نهاد ناظر نسبت به اشخاص تحت نظارت
مطالعه تطبیقی چند بخشی یا تک بخشی بودن نهاد ناظر در بازار مالی کشور
ب) اشخاص تحت نظارت در بازار سرمایه
مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر ناشران اوراق بهادار
مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر نهادهای مالی
مطالعه تطبیقی مفهوم خودانتظامی در بازار سرمایه
مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر تشکل‌های خود انتظام
مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر بازارهای خارج از بورس
مطالعه تطبیقی قواعد حقوقی حاکم بر مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان
ج) اوراق بهادار
معیارهای شناسایی ورقه بهادار (آنچه قانونگذار باید به عنوان ورقه بهادار شناسایی نماید)
ماهیت حقوقی ورقه بهادار
آثار حقوقی اوراق بهادار به عنوان اموالی متمایز از دارایی پایه
مقایسه تطبیقی قواعد حاکم بر ابزار مالی و اوراق بهادار
مقایسه تطبیقی قواعد حاکم بر اوراق مشتقه و سایر انواع اوراق بهادار
قواعد عمومی حاکم بر انواع اوراق بهادار
د) معاملات و تسویه در بازار سرمایه
تفاوت قواعد حاکم بر معاملات در بورسهای اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس (شرکت فرابورس ایران، بازار خارج از بورس محسوب نمی شود)
مطالعه تطبیقی اوصاف حاکم بر معاملات بورسی
مطالعه تطبیقی نقش کارگزاران در معاملات بازار سرمایه
بررسی قواعد مشترک حاکم بر معاملات در بورسهای اوراق بهادار و کالایی
جایگاه و نقش اتاق پایاپای در معاملات بورس کالا
مطالعه تطبیقی مفهوم و قواعد حاکم بر عرضه اولیه سهام
مطالعه تطبیقی شناسایی مفهوم عرضه عمومی و تفاوت عرضه خصوصی
ه) بازار سرمایه بین‌المللی
پذیرش، معامله و تسویه اوراق بهادار خارجی در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرش، معامله و تسویه اوراق بهادار ایرانی در بورس‌های خارجی
قواعد حاکم بر بازار سرمایه در صورت عضویت در سازمان بین‌المللی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار (IOSCO)
امکان سنجی و قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بورس کالا (بازار فیزیکی و بازار مشتقه)
و) حل و فصل اختلافات در بازار اوراق بهادار
شناسایی و طبقه بندی انواع اختلافات در بازار سرمایه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
بررسی کارایی هیات داوری در حل و فصل اختلافات بازار سرمایه
بررسی ضرورت راه اندازی مراجع اختصاصی در رسیدگی به اختلافات در بازارهای مالی
شیوه مطلوب در آیین دادرسی هیات داوری بورس در رسیدگی به اختلافات
ز) حقوق کیفری در حوزه بازار سرمایه
مبانی ضرورت جرم‌انگاری در بازار سرمایه
سیاست کیفری قانون بازار اوراق بهادار
کارآیی جرم‌انگاری‌های مقرر در قانون بازار اوراق بهادار در پرتو رویه قضایی
جرم انگاری در بورس کالای ایران
مطالعه تطبیقی نقش نهاد ناظر بازار سرمایه به عنوان مقام تحقیق و تعقیب‌کننده جرائم بورسی در ایران و سایر کشورها