اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی ارتباط بین معماری و ریاضیات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه کاشان

تاریخ
از 1396/09/25 لغایت 1396/09/27