اطلاعات همایش

همایش
نهمین دوره سمینار آنالیز غیرخطی و کاربردهای آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10
نظریه نقطه ثابت
آنالیز تغییراتی
آنالیز محدب
آنالیز ناهموار
نظریه معادلات دیفرانسیل
مسائل تعادل
مسائل بهینه سازی
کاربردها در علوم و مهندسی
و سایر موضوعات مرتبط