اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش مالی اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مالی اسلامی ایران

تاریخ
از 1396/09/12 لغایت 1396/09/12
محور اصلی: «توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

• نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
• نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
• آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
• امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
• فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
• مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران