اطلاعات همایش

همایش
ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/11