اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ
از 1396/12/08 لغایت 1396/12/09