اطلاعات همایش

همایش
یازدهمین همایش علمی حیات طیبه و اولین همایش بین المللی جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
جامعه المصطفی/مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

تاریخ
از 1397/02/31 لغایت 1397/02/31