اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
بنیاد امید ایرانیان

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10