اطلاعات همایش

همایش
پنجمین دوره همایش ملی جبر عملگرها و كاربردهاي آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده ریاضیات

تاریخ
از 1396/11/16 لغایت 1396/11/19