اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی اخلاق کاربردی در سیره ائمه اطهار (علیه السلام) با تاکید بر آموزه های رضوی (ع) (چالشها، فرصت ها و راهکارها)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
معاونت فرهنگی

تاریخ
از 1396/12/07 لغایت 1396/12/08
الف) اخلاق، علم و دین، چالش‌ها و راهکارها:
- ادیان، اخلاق و علم؛
- قرآن، سنت و اخلاق علم؛
- اخلاق، علوم تجربی و نظریه ها؛
- اخلاق علم، معنا و مبنا؛
- دانشگاه، اخلاق، استاد و دانشجو؛
- اخلاق پژوهش، دانش و دانشوری؛
- اخلاق و کرسی های آزاد اندیشی؛
- علم اخلاقی و اخلاق علمی؛
- اخلاق اسلامی و اخلاق سکولار؛
- اخلاق و تمدن نوین اسلامی؛
- اخلاق تاریخی و تاریخ اخلاق؛
ب) اخلاق حرفه‌ای، آسیب‌ها و راهکارها:
- حرفه ها، اخلاق و ادیان؛
- اخلاق سیاست، حکومت و حکومتداری؛
- اخلاق تجارت، معیشت وکسب و کار؛
- اخلاق رسانه، فرصت ها و آسیب ها؛
- اخلاق پزشکی، چالش ها و راهکارها؛
- اخلاق مدیریتی، چالش ها و راهکارها
ج) اخلاق کلاسیک، آسیب‌ها و راهکارها:
- اخلاق جنسی، جوان و خانواده؛
- اخلاق نقد، نظر و مناظره؛
- اخلاق خانواده، تربیت و معاشرت؛
- اخلاق، جنگ و صلح؛
- اخلاق در هنر، آسیب ها و راهکارها؛
د) اخلاق معاصر، چالش‌ها و راهکارها:
- ادیان، اخلاق و چالش های علمی؛
- قرآن، سنت و اخلاق معاصر؛
- فقه، تکنولوژی و اخلاق دینی؛
- اخلاق زیستی، مسائل و مشکلات؛
- اخلاق تکنولوژی و فن سالارانه، آسیب‌ها و راه حل‌ها؛
- اخلاق زیست محیطی، مسائل و راهکارها؛
- اخلاق در فضای مجازی، آسیب ها و راهکارها؛
- اخلاق در ورزش، پهلوانی و قهرمانی؛
- اخلاق شهروندی، آسیب ها و راهکار ها
- اخلاق و معناداری زندگی