اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مطالعات زنان: رهیافت ها، افق ها، راهکارها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه خوارزمی

تاریخ
از 1396/12/06 لغایت 1396/12/07
- چیستی رشته مطالعات زنان
- ضرورت و الزامات رشته مطالعات زنان در دانشگاه ها
- کارکردهای رشته مطالعات زنان
- آینده پژوهی رشته مطالعات زنان
- ارائه مدل جدید در رشته مطالعات زنان
- نقش انجمن های علمی و تشکل های صنفی و حرفه ای در توسعه و پیشرفت رشته مطالعات زنان