اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه قم

تاریخ
از 1397/02/17 لغایت 1397/02/17
الف:مبانی، مولفه ها و ابعاد نظری شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
مبانی فلسفی نظریات موجود در موضوع هویت ( هستی شناسی، انسان شناسی، روش شناسی و معرفت شناسی)
مبانی و ارزش های مقبول دین در کشف استعدادها و قابلیت های فردی و اجتماعی
مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی
مبانی حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
ب:روش ها،فرآیندها و شیوه های تعلیم و تربیت نسبت به شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی انبیاء و بزرگان دین در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
فرآیند های شکوفایی فطرت و استعدادها منطبق بر نظام و معیار دینی
کارکردهای هویتی دانش روانشناسی
منزلت علم نافع، هدایت گر و توانمندساز در عرصه هویت دینی و ملی
مقام و جایگاه عالم و معلم در اندیشه های دینی و تجربه تاریخی
تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت دینی
ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری: تولی و تبری، روحیه جهادی و انتظار
ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب با استقاده از مبانی و مولفه های هویتی
کارکرد آینده‌پژوهی و پایش تحولات و هویت بخشی
نقش کارکردی هویت دینی در شکوفایی استعدادهای تربیتی فرد وجامعه
ج : زمینه ها و بسترهای تعلیم و تربیت در مورد شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
عوامل زمینه ساز تحقق شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
نقش تربیتی اماکن مذهبی، خانواده، نهادهای مردمی و اجتماعی درکشف استعداد های فردی و اجتماعی
نقش و جایگاه اقتصاد در عرصه های تربیتی و هویتی
نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند بیداری فطرت
تربیت و کسب شایستگی‌های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری مولد رسانه های نوین
نقشها و کارکردهای رسانه های نوین به ویژه فضای مجازی در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
هویت و فرصت ها و تهدیدهای رسانه های نوین
معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینی
الگوی فرهنگ دینی از منظر قرآن
مبانی نظری فرهنگ دینی از منظر قرآن و عترت
فرهنگ دینی در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم
جایگاه تفکر و اندیشه در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
مطالعات تطبیقی اسلام، ادیان و مذاهب
پلورالیسم فرهنگی، اندیشه دینی
بررسی تطبیقی اندیشه­ های سکولار و اندیشه دینی
اندیشه و فرهنگ در تراث اندیشمندان اسلامی
جایگاه فطرت در فرهنگ و اندیشه دینی
فقه، فرهنگ و اندیشه دینی
نقش فقه حکومتی در تحقق فرهنگ دینی؛
تبیین مبانی فقهی فرهنگ دینی؛
بررسی تطبیقی مباحث فقهی ولایت فقیه؛
شاخص­ های فقهی فرهنگ دینی؛
بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ دینی
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی عبادات
مبانی فقهی صلح و جنگ در اندیشه اسلامی
بررسی فقهی رسانه‌های ارتباطی
فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی
فلسفه فرهنگ
فلسفه تعلیم و تربیت دینی؛
توسعه فرهنگی و فلسفه­های مضاف
فرهنگ دینی؛ ماهیت، قلمرو و کارکرد‌ها
جایگاه فرهنگ در دانش کلام اسلامی
تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی
بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگ ها؛
سیر تاریخی اندیشه دینی (در نظریه و عمل)؛
بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی (آرشیوسازی)
نقش تاریخ در انتقال فرهنگی
تأثیرات سلسله­ های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران
بررسی تاریخی خدمات متقابل اسلام و ملل مختلف
تغییرات اندیشه اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
تأثیرات تمدن ­های قبل از اسلام بر اندیشه اسلامی
تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن­ها
علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی
بررسی اندیشه ­های فرهنگی امام و رهبری
نظام بین الملل و فرهنگ دینی.
سیاست­ های تمدن­ های غربی در مبارزه با اندیشه اسلامی
جایگاه قدرت در اندیشه دینی
اندیشه سیاسی شیعی
بررسی انواع حکومت از منظر اندیشه دینی
دولت، فرهنگ و اندیشه دینی
اصول و مبانی سیاست خارجی از دیدگاه اندیشه دینی
علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی
جایگاه خانواده در فرهنگ دینی
فرهنگ و قومیت ها در اندیشه دینی
مسائل فرهنگی تمدن اسلامی
رسانه­ ها و فرهنگ دینی
خسارت‌های مادی و معنوی رسانه‌ها بر جامعه و اشخاص
موانع و محدوديت های توسعه فرهنگ دینی
نقش و شیوه مشاركت مردمي در توسعه فرهنگی
مطالعه تطبیقی تجارب جهانی درتوسعه فرهنگی و فرهنگ دینی
نقش فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه فرهنگ و اندیشه دینی
فرهنگ و اندیشه دینی و مسائل نوظهور
نقش فرهنگ و اندیشه دینی در ارتقاء بهداشت روانی افراد
سلامت مبتنی بر فرهنگ و اندیشه دینی
مدیریت روابط بین فردی و مهارت های فرهنگی
مهارت های زندگی، فرهنگ و اندیشه دینی
مطالعات فرهنگی زنان
نقش زنان در توسعه فرهنگی
تعارضات بین نقشی زنان
نسبت نظریه ی پیشرفت زنان در فرهنگ دینی
اختلالات فرهنگی و اجتماعی
سبک های فرهنگی و اندیشه دینی در خانواده
بررسی رفتارهاي اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
نسبت الگوهای فرهنگی و اندیشه دینی
ناهنجاری‌های فرهنگی در اندیشه دینی
جایگاه امنيت رواني و اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن
سبک زندگی دینی
مردم شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
انسان شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
شبکه­ های اجتماعی و فرهنگ دینی
باز تعریف فرهنگ و اندیشه دینی بر اساس اقتضائات معاصر
منزلت اجتماعی در نظام فرهنگ دینی
بررسی تطبیقی نظام­ های فرهنگی با نظام فرهنگی دینی
تعیین شاخص­ های نظام فرهنگ دینی
اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی
تاثیرات اقتصادی بر فرهنگ
اقتصاد اسلامی و فرهنگ دینی
منابع مالی حکومتی در اندیشه دینی
مطالعات تطبیقی مکاتب اقتصادی و نظریات اقتصاد اسلامی
تاریخ اندیشه اقتصادی اسلام
روش شناسی اقتصاد اسلامی
اقتصاد خانواده در فرهنگ اسلامی
بازار اسلامی
اندیشه رفاه در فرهنگ اسلامی
مدل اقتصاد اسلامی
بانکداری اسلامی
بیمه اسلامی
جایگاه انسان در اقتصاد اسلامی
الگوی مصرف اسلامی
ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی
نظام هدفمند حمایتی در اسلام
جایگاه دولت، ملت در اقتصاد اسلامی
حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی
بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در اندیشه دینی
ظرفیت ­شناسی قانونی حکومت دینی
مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و فقه
بررسی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی اجرای حدود
حقوق بشر در اندیشه دینی
بررسی حقوقی تعاملات خارجی دولت اسلامی
حقوق شهروندی در اندیشه دینی
حقوق اقلیت ­های دینی در اسلام
مطالعۀ تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب
حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام
مطالعه تطبیقی روابط اخلاق و حقوق از منظر اندیشه دینی و غربی
آثار مجازات و تعزیرات اسلامی بر فرهنگ
پیشگیری از جرم در اسلام
حقوق خانواده در اسلام
مالکیت فکری در اسلام
اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی
فلسفه اخلاق
اخلاق و حکمت صدرایی
بررسی اندیشه ­های عرفانی امام و رهبری
جنبش­های معنوی غیر اصیل
فرهنگ دینی و عرفان اسلامی
بررسی تطبیقی نظام اخلاقی اسلامی و نظام­های سکولار
اخلاق در روابط بین‌الملل
نقش اخلاق در امنیت روانی جامعه
رویکردهای اخلاقی در اندیشه دینی
مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اخلاقی اسلام و سایر ادیان
چالش های اخلاقی در عرصه فرهنگ
اخلاق اقتصادی- اقتصاد اخلاقی
روان­شناسی و فرهنگ و اندیشه دینی
مبانی معرفت شناختی روان شناختی از دیدگاه اسلام
تعامل روان و رفتار از دیدگاه دینی
رویکردهای نوین روان­شناسی معاصر از دیدگاه آموزه­های دینی
مولفه ­های الگوی راهبردی روان­شناسی اسلامی
تحلیل آیین­های دینی از دیدگاه روان­شناسی اجتماعی
روان­شناسی جنسیت در اندیشه دینی
الگو سازی و الگوپذیری از دیدگاه اسلام
شخصیت و هویت در اندیشه دینی
روان­شناسی مثبت گرا در اندیشه دینی
آسیب­ شناسی روانی از منظر دین
روان­شناسی اخلاق دینی
دیدگاه اسلام در روان­شناسی رشد
مبانی انسان شناختی روان­شناسی از دیدگاه اسلام
اختلالات رشدی با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولد
هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی
اصول و مبانی هنر در اندیشه دینی
معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی
نظام اطلاع رسانی و تبلیغات از منظر دین
ماهیت و کارکرد رسانه دینی
هنرهای نمایشی از منظر دین
تأثیر هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی
تأثیر فلسفه و حکمت اسلامی بر معماری اسلامی- ایرانی
بازتاب مضمامین قرآنی بر هنر و معماری ایرانی