اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
شورای خانه های ریاضیات ایران

تاریخ
از 1395/05/28 لغایت 1395/05/28