اطلاعات همایش

همایش
نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ
از 1395/02/30 لغایت 1395/02/30
۱- بررسی پیش‌نویس سند الگوی پایه پیشرفت مشتمل بر:

مبانی اسلامی پیشرفت: اصول، مبانی و پیش‌فرض‌ها
آرمان: ارزش‌های فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت
رسالت نظام اسلامی و مردم ایران: شناخت و حرکت در جهت آرمان‌ها
افق: هدف‌های مطلوب و قابل حصول ۵۰ سال پس از آغاز اجرای الگو؛ کمی و کیفی
تدابیر: راهبردها و تصمیمات کلان (اقدامات اساسی) در جهت نیل به افق
۲- تبیین نقش جوانان در تدوین و اجرای الگوی پیشرفت کشور

۳- موضوعات خاص

منزلت اجتماعی جوانان
اشتغال جوانان
ازدواج جوانان
ورزش و جوانان
مهاجرت نخبگان
هماهنگی دانشگاه و بازار کار