اطلاعات همایش

همایش
هشتمین همایش ملی ریاضی و کاربرد آن در سایر علوم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور لرستان

تاریخ
از 1395/02/22 لغایت 1395/02/23
ریاضی کاربردی
آموزش ریاضی
آمار
کامپیوتر
گرایش های دیگر ریاضی
ریاضی محض