اطلاعات همایش

همایش
اولین دوره همایش بین المللی ریاضیات فازی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

تاریخ
از 1395/02/08 لغایت 1395/02/10
اصول ریاضی مجموعه‌های فازی و سیستم‌های فازی

منطق فازی

معادلات دیفرانسیل فازی

بهینه سازی و دستگاه‌های خطی فازی

تقریب فازی و رتبه‌بندی اعداد فازی

آنالیز و جبر فازی

استدلال تقریبی، محاسبات نرم و مدل‌های استنتاج فازی

شبکه‌های عصبی و کنترل فازی

آمار و احتمال فازی

سیستم‌های فازی نوع ۲و مدل سازی آن

آنالیز داده‌های فازی، خوشه‌بندی، طبقه‌بندی و بازشناسی الگوی فازی

کاربرد ریاضیات فازی در مسائل دنیای واقعی