اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
بنیاد بین المللی غدیر گیلان

تاریخ
از 1395/02/30 لغایت 1395/02/30
پژوهش های دینی - علوم اجتماعی و رفتاری - علوم تربیتی و روانشناسی - مطالعات فرهنگی - مدیریت - فرهنگ و آموزه های غدیر