اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی اقتصاد شهری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
بانک شهر

تاریخ
از 1395/02/30 لغایت 1395/02/30
- اقتصاد شهر هوشمند
- اقتصاد گردشگری شهری
- فرهنگ اقتصادی شهر و آموزش شهروندی
- معضلات شهری، محیط زیست و آلودگی هوا
- مدیریت توسعه سرمایه های انسانی و اقتصاد شهری
- نظام های بانکداری، بانکداری اجتماعی و اقتصاد شهری
- الگو سازی اقتصاد مقاومتی در شهرها و پدافند غیرعامل شهری
- مدیریت خدمات شهری، سازمان های مدیریت شهری و بخش خصوصی